Wojna w Ukrainie, która wybuchła 24 lutego 2022 roku, wywołała szereg konsekwencji dla Polski. Jedną z nich jest ruch migracyjny uchodźców wojennych uciekających z terytorium Ukrainy. Od 14 marca 2022 roku na podstawie ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa prowadzona jest ewidencja ukraińskich uchodźców wojennych. Nadanie numeru PESEL oraz statusu cudzoziemca „UKR” legalizuje pobyt na terenie Rzeczypospolitej Polskiej oraz pozwala na dostęp do szeregu usług publicznych. Na podstawie danych publikowanych na stronie www.dane.gov.pl przeprowadzono analizę na temat przybyłych uchodźców w kontekście legalizacji pobytu oraz korzystania z usług polskiego systemu edukacji.


 

 

LICZBA WNIOSKÓW O NADANIE STATUSU CUDZOZIEMCA

Według danych na dzień 24 kwietnia 2022 liczba zarejestrowanych wniosków o nadanie numeru PESEL oraz statusu cudzoziemca UKR w związku z konfliktem w Ukrainie w całym kraju wyniosła 2 303 997. Głównymi destynacjami uchodźców są województwa: mazowieckie (18%), śląskie (11%), małopolskie (10%), dolnośląskie (9,5%) oraz Wielkopolska (9%). Od 14 marca do 24 kwietnia 2022 na terenie Wielkopolski wniosek o nadanie statusu UKR złożyło 207 884 osoby.

 

Dzienna liczba wniosków o nadanie statusu UKR w Wielkopolsce

Wykres Dzienna liczba wniosków o nadanie statusu UKR w Wielkopolsce

 

 

 

OSOBY SKŁADAJĄCE WNIOSEK UKR WG PŁCI I WIEKU NA TERENIE WIELKOPOLSKI

 

 


Blisko połowa wnioskujących to kobiety w wieku od 18 do 65 roku życia (45%). Poza tym liczną grupę (50%) stanowią dzieci do 18 roku życia. Struktura płci i wieku uchodźców jest niezmienna od początku konfliktu zbrojnego.

Wykres Osoby składające wniosek ukr wg płci i wieku na terenie Wielkopolski

 

MAPA liczba osób z przyznanym nr PESEL

LICZBA OSÓB Z PRZYZNANYM NUMEREM PESEL

 


Od 14 marca do 24 kwietnia 2022 roku liczba osób, którym nadano PESEL w skali kraju wynosiła 998 920 osób. W Wielkopolsce w tym samym czasie PESEL nadano 93 438 osobom, co stanowi 9% uchodźców zarejestrowanych w Polsce. Najwięcej obywateli Ukrainy zarejestrowano w stolicy Wielkopolski Poznaniu, ponad 25 tys., co stanowi 27% uchodźców w regionie. Drugim najczęściej wybieranym miejscem pobytu jest powiat poznański, gdzie zarejestrowano niespełna 12 tys. osób (13% ogółu uchodźców osiedlonych w Wielkopolsce). Poza tym dużą liczbę obywateli Ukrainy (ponad 2,5 tys.) zarejestrowano w powiatach: gnieźnieńskim, pilskim, kaliskim, ostrowskim i szamotulskim. Natomiast najmniejszą liczbę poniżej 1000 osób odnotowano w powiatach na północy Wielkopolski – chodzieskim i złotowskim oraz na wschodzie (kolski, słupecki) i południu regionu (rawicki).

 

 

LICZBA OSÓB Z PRZYZNANYM NUMEREM PESEL W WIEKU 20 – 64 LATA

Wśród zarejestrowanych w systemie PESEL na terenie Wielkopolski największą grupę stanowią osoby pełnoletnie gotowe do podjęcia pracy zarobkowej i jest to ponad 43 tysiące osób, głównie kobiety (93%). Wynika to z faktu, że przed wojną uciekały przede wszystkim matki z dziećmi.

MAPA Liczba osób z przyznanym nr PESEL w wieku 20-64 lat

LICZBA OSÓB Z PRZYZNANYM NUMEREM PESEL W WIEKU SENIORALNYM

Natomiast najmniej liczną grupę wśród uchodźców stanowiły osoby powyżej 65 roku życia. Od początku wojny do 24 kwietnia w Wielkopolsce zarejestrowało się niespełna 3,5 tysiąca ukraińskich seniorów, w tym przede wszystkim kobiety.

MAPA Liczba osób z przyznanym nr PESEL w wieku powyżej 65 lat

 

 

LICZBA OSÓB Z PRZYZNANYM NUMEREM PESEL PONIŻEJ 20 ROKU ŻYCIA

Połowa uchodźców przybyłych do Wielkopolski to dzieci. Ich pobyt wiąże się z koniecznością zapewnienia opieki dla dzieci najmłodszych, a także objęcia systemem edukacji dzieci starszych. Według danych z 25 kwietnia 2022 roku na terenie Wielkopolski z usług edukacji przedszkolnej i szkolnej korzysta łącznie 19 295 ukraińskich dzieci w wieku od 3 do 19 lat . Stanowi to niespełna 45% osób w tym przedziale wiekowym, których pobyt został zalegalizowany.

 

 

LICZBA OSÓB Z PRZYZNANYM NUMEREM PESEL W WIEKU 7 – 14 LAT


Najliczniejszą grupę nieletnich uchodźców z zalegalizowanym pobytem stanowią dzieci w wieku 7-14 lat. Na terenie Wielkopolski zarejestrowano 22 706 dzieci, a w stolicy regionu dzieci w tym wieku jest 5 671. Według danych do szkół podstawowych uczęszcza ponad 13 tysięcy dzieci, co stanowi 58% uchodźców w kategorii wiekowej 7-14 lat.

 

 

Udział % dzieci w wieku 7-14 lat uczęszczający do szkół podstawowych

Wykres Udział % dzieci w wieku 7-14 lat uczęszczający do szkół podstawowych

MAPA Liczba osób z przyznanym nr PESEL w wieku 7-14 lat

 

 

LICZBA OSÓB Z PRZYZNANYM NUMEREM PESEL W WIEKU 15 – 19 LAT


Drugą grupą pod względem liczebności są dzieci w wieku 15-19 lat – 10 543 osoby. Jednak ta grupa wiekowa wykazuje najmniejsze zainteresowanie kontynuowaniem edukacji w wielkopolskich szkołach. Jedynie 14% z nich została zapisana do szkół ponadpodstawowych. Prawdopodobnie niskie zainteresowanie polską edukacją wynika z korzystania z ukraińskiej edukacji prowadzonej online.

 

 

Udział % dzieci w wieku 15-19 lat uczęszczający do szkół ponadpodstawowych

Wykres Udział % dzieci w wieku 15-19 lat uczęszczający do szkół ponadpodstawowych

MAPA Liczba osób z przyznanym nr PESEL w wieku 15-19 lat

 

 

LICZBA OSÓB Z PRZYZNANYM NUMEREM PESEL W WIEKU 3 – 6 LAT


Natomiast dzieci w wieku przedszkolnym na terenie Wielkopolski jest 9,5 tysiąca, z czego ponad 4,5 tysiąca (49%) już korzysta z opieki placówek.

 

 

Udział % dzieci w wieku 3-6 lat uczęszczający do przedszkola

Wykres Udział % dzieci w wieku 3-6 lat uczęszczający do przedszkola

MAPA Liczba osób z przyznanym nr PESEL w wieku 3-6 lat

 

 

LICZBA OSÓB Z PRZYZNANYM NUMEREM PESEL W WIEKU PONIŻEJ 3 ROKU ŻYCIA


Liczną grupą wiekową są także dzieci poniżej 3 roku życia, których na terenie regionu jest ponad 4 tysiące. Brak danych dla tej grupy wiekowej odnośnie objęcia opieką przez żłobki lub kluby dziecięce na terenie Wielkopolski.

MAPA Liczba osób z przyznanym nr PESEL w wieku 0-2 lat

Przewiń do góry