logo RPT

Zakończyły się prace nad projektem Regionalnego planu transportowego dla województwa wielkopolskiego w perspektywie do 2030 roku (RPT 2030). Jest to dokument obligatoryjny dla spełnienia przez Województwo Wielkopolskie, warunku podstawowego Celu Polityki 3 w obszarze transportu określonego w Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2021/1060 z dnia 24 czerwca 2021 r.

Głównym celem RPT 2030 jest umożliwienie kompleksowego rozwoju regionalnego systemu transportowego w oparciu o podstawowe obszary: poprawę dostępności i spójności regionu, wzmocnienie powiazań z Transeuropejską Siecią Transportową TEN-T, wzrost bezpieczeństwa w transporcie oraz zmniejszenie wpływu transportu na środowisko.

Ważnym aspektem w trakcie prac nad RPT 2030 jest włączenie interesariuszy w proces opracowania dokumentu. Dlatego kolejnym etapem jest wyłożenie do publicznego wglądu projektu RPT 2030 wraz z prognozą oddziaływania na środowisko. Wgląd do treści projektu Planu oraz prognozy będzie możliwy w dniach od 01.09.2022 r. do 30.09.2022 r. w siedzibie Wielkopolskiego Biura Planowania Przestrzennego w Poznaniu przy ul. Mielżyńskiego 14a, na stronie internetowej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego oraz pod niniejszą informacją w formie załączników.

Serdecznie zachęcamy wszystkie zainteresowane strony do składania uwag i wniosków za pomocą formularza konsultacyjnego lub w formie pisemnej na adres Wielkopolskie Biuro Planowania Przestrzennego w Poznaniu ul. Mielżyńskiego 14a, 61-725 Poznań, w Biurze Podawczym Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu al. Niepodległości 34, 61-714 Poznań lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej, bez konieczności opatrywania ich bezpiecznym podpisem elektronicznym, na adres e-mail: .

 

 


Załączniki do pobrania:

PDFProjekt RPT 2030 (12,38MB)

PDFPrognoza oddziaływania na środowisko (2,08MB)

DOCXFormularz konsultacyjny (64,94KB)

Przewiń do góry