Plakat Dzień Krajobrazu 2022

W dniu 19 października 2022 r. w ramach obchodów Dnia Krajobrazu Wielkopolskie Biuro Planowania Przestrzennego w Poznaniu wspólnie z Pracownią Ekologii Krajobrazu Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza zorganizowało wycieczkę krajobrazową na Ostrów Tumski w Poznaniu. W spacerze udział wzięli studenci III roku kierunku Zarządzanie Środowiskiem wraz z dr hab. Sylwią Bródką oraz pracownicy Wielkopolskiego Biura Planowania Przestrzennego w Poznaniu.

„Tu zaczęła się Polska” – to hasło przewodnie wycieczki, które towarzyszyło nam podczas analizowania krajobrazu i poszukiwania w nim najstarszych śladów tworzenia się państwa polskiego oraz początków Poznania, a także tego jak dziś te elementy są postrzegane w przestrzeni miasta. Zobaczyliśmy m.in. miejsce dawnego książęcego palatium, katedrę, most Jordana i dawne miasto Śródka. Spacer zakończyliśmy w Rezerwacie Archeologicznym Genius loci, w którym eksponowane są relikty fortyfikacji grodu poznańskiego z X wieku.

Spacer nawiązywał także do Audytu krajobrazowego województwa wielkopolskiego – dokumentu, który jest obecnie opracowywany przez Wielkopolskie Buro Planowania Przestrzennego w Poznaniu. Wskazuje się w nim krajobrazy wyjątkowe, wyróżniające się w przestrzeni regionu. Miejsce wycieczki nie zostało wybrane przypadkowo, ponieważ Ostrów Tumski wraz ze Śródką wskazany zastał w Audycie jako krajobraz priorytetowy, czyli krajobraz szczególnie cenny dla społeczeństwa ze względu na swoje wartości kulturowe, historyczne, architektoniczne i estetyczno-widokowe.

 


Zapraszamy również do obejrzenia krótkiego filmu o krajobrazach Wielkopolski.    

 

Przewiń do góry