Podczas konferencji odbywającej się 13 lutego 2023 roku w Urzędzie Marszałkowskim w Poznaniu, Geodeta Województwa Wielkopolskiego Pani Hanna Mierzwiak zaprezentowała oficjalnie System Informacji Przestrzennej Województwa Wielkopolskiego (SIPWW).

 


SIPWW to nowoczesna, bezpłatna platforma cyfrowa mająca zapewnić społeczeństwu, instytucjom publicznym i inwestorom powszechny dostęp do informacji publicznej w szczególności o charakterze przestrzennym. Ma on wspierać zadania samorządu województwa wynikające nie tylko z przepisów prawa, ale również z potrzeb mieszkańców.


SIPWW składa się z modułów m. in. przeglądarki danych przestrzennych, portalu WODGIK, modułu konsultacji społecznych, statystycznego i geokodowania. Każdy z nich ma za zadanie ułatwić dostęp do danych i umożliwić ich analizę. Prezentowane dane dotyczą wielu dziedzin m. in. geodezji, demografii, środowiska i klimatu, planowania przestrzennego.


SIPWW stanowi wypełnienie wymagań Dyrektywy Parlamentu Europejskiego INSPIRE oraz ustawy o infrastrukturze informacji przestrzennej.  Budowa i wdrożenie Systemu została w dużej części dofinansowana przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

 

 

Plan zagospodarowania przestrzennego

 

W budowę SIPWW zaangażowane były Departamenty Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego i ich jednostki podległe. Wielkopolskie Biuro Planowania Przestrzennego w Poznaniu aktywnie współpracowało na każdym etapie budowy systemu. Wyznaczeni koordynatorzy z ramienia WBPP brali udział przy projektowaniu, budowie, przygotowywaniu danych i weryfikacji funkcjonalności systemu. WBPP zasiliło SIPWW danymi przestrzennymi z Planu zagospodarowania przestrzennego województwa wielkopolskiego i Planu zagospodarowania przestrzennego miejskiego obszaru funkcjonalnego Poznania (Poznański Obszar Metropolitalny). Biuro brało również udział w weryfikacji wektorowej mapy glebowo-rolniczej, stanowiącej jeden z ważniejszych zasobów SIPWW. Prace nad tym modułem trwały ponad rok i polegały na weryfikacji poprawności topologicznej obiektów oraz ich bazy atrybutowej.

 

Mapa glebowo-rolnicza

 


Zachęcamy wszystkich do zapoznania się z systemem pod adresem: sipww.pl.

Przewiń do góry