Logo Audytu Krajobrazowego

Audyt krajobrazowy województwa wielkopolskiego w dniu 27 marca 2023 roku został przyjęty przez Sejmik Województwa Wielkopolskiego, tym samym swoją działalność zakończyła Rada Naukowa Audytu Krajobrazowego Województwa Wielkopolskiego.

W dniu 25 kwietnia 2023 r. odbyło się uroczyste posiedzenie Rady Naukowej, na którym Wicemarszałek Województwa Wielkopolskiego Pan Wojciech Jankowiak podziękował Członkom Rady za współpracę i doradztwo podczas prac nad Audytem, za wszystkie cenne wskazówki i konstruktywne uwagi, dzięki którym łatwiej było podejmować decyzje przy sporządzaniu tego dokumentu. Pan Marszałek podkreślił również rolę Rady Naukowej, jako ekspertów z dziedziny urbanistyki, architektury, dziedzictwa kulturowego i środowiska przyrodniczego oraz ich istotny wkład w tworzeniu Audytu.

Po oficjalnym spotkaniu członkowie Rady Naukowej wraz z projektantami z Biura udali się na taras widokowy na Okrąglaku, z którego podziwiać można, w szerokiej perspektywie, krajobraz miasta.

 

Rada Naukowa Audytu Krajobrazowego została powołana na mocy uchwały nr 3378/2017 Zarządu Województwa Wielkopolskiego z dnia 16 marca 2017 roku. Do głównych zadań Rady należało formułowanie opinii, zgłaszanie uwag, przygotowywanie analiz i ekspertyz oraz konsultacje w zakresie sporządzania audytu krajobrazowego. Rada Naukowa liczyła sześciu członków, a przewodniczył jej profesor Andrzej Macias – kierownik Zakładu Ekologii Krajobrazu Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. W składzie Rady Naukowej zasiadali eksperci – osoby reprezentujące środowiska zawodowe, zajmujące się badaniem oraz analizą krajobrazu i jego elementów składowych. W trakcie tych kilku lat współpracy przy sporządzaniu Audytu, odbyło się 11 posiedzeń Rady, 4 wyjazdy terenowe oraz kilkanaście konsultacji dotyczących szczegółowych zagadnień.

Skład osobowy Rady Naukowej Audytu Krajobrazowego Województwa Wielkopolskiego:

  • prof. dr hab. Andrzej Macias, UAM – przewodniczący
  • prof. dr hab. Janina Borysiak, UAM
  • dr hab. inż. arch. Elżbieta Raszeja, prof. UAP
  • dr hab. Sylwia Bródka, UAM
  • dr hab. inż. arch. Przemysław Biskupski, PP
  • Teresa Palacz, kierownik NID Oddział w Poznaniu
  • Rafał Śniegocki, dyrektor ZPKWW

 


 

Przewiń do góry