W dniach 12 i 16 czerwca 2023 r. odbyły się spotkania ze studentami z Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza z kierunku Gospodarka Przestrzenna. W pierwszym dniu studenci wraz z dr Iwoną Zwierzchowską dowiedzieli się na czym polega planowanie przestrzenne na poziomie regionalnym oraz jakie opracowania powstają w Wielkopolskim Biurze Planowania Przestrzennego w Poznaniu. Głównym tematem spotkania były uwarunkowania przyrodnicze gospodarki przestrzennej. Omówione zostały podstawy prawne, źródła danych oraz metody analiz zagadnień przyrodniczych. Podkreślona została rola uwarunkowań przyrodniczych w tworzeniu kierunków zagospodarowania przestrzennego w różnych opracowaniach, m.in. w planie zagospodarowania przestrzennego województwa, opracowaniach ekofizjograficznych i prognozach oddziaływania na środowisko. W drugiej części spotkania zaprezentowany został Audyt krajobrazowy województwa wielkopolskiego. Z dużym zainteresowaniem spotkała się aplikacja mapowa, która ułatwia przeglądanie informacji związanych z Audytem.

W kolejnym dniu studenci wraz z dr hab. prof. UAM Barbarą Konecką-Szydłowską uczestniczyli w spotkaniu, którego głównym tematem były uwarunkowania społeczno-gospodarcze i kulturowe gospodarki przestrzennej. Po wysłuchaniu części teoretycznej odbyła się sesja terenowa, której celem było zapoznanie się z możliwościami kształtowania i ochrony krajobrazu na przykładzie centrum Poznania. Ćwiczenia terenowe rozpoczęły się od omówienia głównych etapów rozwoju przestrzennego Poznania, a potem udaliśmy się na taras widokowy na Okrąglaku, z którego podziwiać można, w szerokiej perspektywie, krajobraz miasta. Z tego miejsca mogliśmy rozpoznać dominanty i akcenty krajobrazowe oraz zobaczyć zróżnicowanie wysokościowe miasta. Trasa sesji terenowej wiodła od Okrąglaka przez Plac Wolności, dalej na wzgórze Przemysła i do ulicy Masztalarskiej. Studenci zobaczyli walory widokowe miasta takie jak: osie, ciągi i punkty widokowe oraz wnętrza krajobrazowe. Zapoznali się z historią i architekturą najważniejszych obiektów na trasie oraz z możliwościami zagospodarowania terenu z poszanowaniem walorów krajobrazowych.

 


 

 

Przewiń do góry