Logo PURPLE

W dniach 3-4 lipca 2023 roku odbyło się 36. Zgromadzenie Ogólne Europejskiej Platfromy Regionów Podmiejskich PURPLE.

Siedzibą spotkania było Europaburo der Metropolregion FrankfurtRheinMain, we Frankfurcie nad Menem - największym mieście Hesji, siedzibie regionu metropolitalnego Frankfurt-Rhein-Main liczącego 6 mln mieszkańców.

W posiedzeniu uczestniczyli między innymi przedstawiciele belgijskiej Flandrii, czeskich Południowych Moraw i innych regionów będących członkami Sieci PURPLE. Uczestnicy obrad przyjęli sprawozdanie z działalności Sieci z roku 2022 oraz plan działań na rok 2023. Debatowano o konieczności zmiany statutu PURPLE, co wynika z nowych uregulowań obowiązujących w systemie prawnym Królestwa Belgii. Rozmowy dotyczyły również możliwości pozyskania funduszy europejskich w programach unijnych na rzecz obszarów podmiejskich, oczywiście z uwzględnieniem naszego województwa.

Podczas Zgromadzenia Ogólnego Sieci PURPLE podkreślono duże zaangażowanie grup roboczej i lobbingowej, w ramach których aktywnie działają: Wielkopolskie Biuro Planowania Przestrzennego w Poznaniu oraz Biuro Informacyjne Województwa Wielkopolskiego w Brukseli. Przedstawiciele ww. Biur towarzyszyli Panu Wojciechowi Jankowiakowi Wicemarszałkowi Województwa Wielkopolskiego w tym wydarzeniu.

 

Zdjęcie Uczestnicy Zgromadzenia Ogólnego Sieci PURPLE
Przewiń do góry