Na podstawie Stanowiska nr 7/2019 Konwentu Marszałków województw RP z dnia 7.06.2019 r. w sprawie systemu numeracji i zasad oznakowania krajowych i regionalnych tras rowerowych Wielkopolskie Biuro Planowania Przestrzennego we współpracy z Departamentem Sportu i Turystyki opracowało Koncepcję krajowych i regionalnych korytarzy tras rowerowych województwa wielkopolskiego.

Celem dokumentu jest wyznaczenie korytarzy krajowych, w tym europejskich, i regionalnych tras rowerowych województwa wielkopolskiego, stanowiących podstawę do budowy spójnej i zhierarchizowanej sieci turystycznych tras rowerowych. Jest to istotne dla stworzenia odpowiednich warunków infrastrukturalnych dla rozwoju turystyki rowerowej w regionie oraz wyznaczenia tras lokalnych będących uzupełnieniem dla tras głównych.

W ramach Koncepcji, poza opisem każdego z zaproponowanych korytarzy, wskazano trasy priorytetowe, które ze względu na swój potencjał turystyczny m.in. poprzez zasięg oddziaływania i rozpoznawalność w kraju i Europie, mają znaczenie strategiczne. Wyznaczone korytarze umożliwią szczegółowe wytyczenie i realizację tras rowerowych przez instytucje, w tym rządowe i samorządowe, odpowiedzialne za ich rozwój na różnych szczeblach zarządzania. Dokument jest narzędziem, które wspomoże koordynacje działań służących rozwojowi turystycznego ruchu rowerowego w województwie wielkopolskim.

 

 


Materiały do pobrania:

 

PDFKoncepcja krajowych i regionalnych korytarzy tras rowerowych województwa wielkopolskiego (19,30MB)

 

 


Powiązane opracowania:

 

Przewiń do góry