Dnia 18 stycznia 2024 r. Zarząd Województwa Wielkopolskiego podjął Uchwałę Nr 7805/2024 w sprawie przyjęcia Polityki rowerowej województwa wielkopolskiego. Jest to dokument uszczegóławiający zapisy Strategii rozwoju województwa wielkopolskiego do roku 2030 roku w obszarze rozwoju ruchu rowerowego i turystyki rowerowej.

Województwo Wielkopolskie wpisując się w europejskie trendy rozwoju mobilności rowerowej opracowało Politykę rowerową województwa wielkopolskiego. Dokument zawiera szczegółową diagnozę rozwoju ruchu rowerowego uwzględniającą specyfikę regionu. Wyznacza misję i wizję rozwoju mobilności rowerowej oraz cele i kierunki interwencji.

Głównym celem Polityki rowerowej jest Rozwój mobilności rowerowej w województwie wielkopolskim. Zakłada się rozwój infrastruktury na rzecz ruchu rowerowego, w tym turystycznego, poprawę poziomu bezpieczeństwa rowerzystów w ruchu drogowym, popularyzację ruchu rowerowego oraz koordynację rozwoju mobilności rowerowej na poziomie regionu. Rolą Samorządu Województwa Wielkopolskiego jest dążenie do zapewnienia komfortowych i bezpiecznych warunków dla rozwoju mobilności rowerowej o charakterze transportowym i turystycznym.

Polityka jest również dokumentem nadrzędnym, dla Koncepcji rozwoju sieci ponadlokalnych powiązań rowerowych województwa wielkopolskiegoKoncepcji krajowych i regionalnych korytarzy tras rowerowych województwa wielkopolskiego. Do monitoringu powyższych dokumentów służy Wielkopolska Baza Dróg Rowerowych, w której corocznie aktualizowana jest sieć dróg rowerowych w regionie oraz planów ich dalszej realizacji.

Koncepcja rozwoju sieci ponadlokalnych powiązań rowerowych województwa wielkopolskiego jest dokumentem, który wyznacza sieć powiązań rowerowych o charakterze ponadlokalnym obejmujących wszystkie ośrodki powiatowe i gminne w województwie, oraz zapewniających dostęp do publicznego transportu zbiorowego.

Koncepcja krajowych i regionalnych korytarzy tras rowerowych województwa wielkopolskiego została opracowana na podstawie Stanowiska nr 7/2019 Konwentu Marszałków województw RP z dnia 7.06.2019 r. w sprawie systemu numeracji i zasad oznakowania krajowych i regionalnych tras rowerowych przez Wielkopolskie Biuro Planowania Przestrzennego we współpracy z Departamentem Sportu i Turystyki.

 

 


Materiały do pobrania:

 

PDFUchwała Nr 7805/2024 Zarządu Województwa Wielkopolskiego (535,82KB)

PDFPolityka rowerowa województwa wielkopolskiego (3,50MB)

 

 


Powiązane opracowania:

 

Przewiń do góry