Raport o stanie zagospodarowania i rozwoju województwa wielkopolskiego 2019 jest kontynuacją opracowań sporządzonych w latach 2006, 2011 i 2014 w Wielkopolskim Biurze Planowania Przestrzennego w Poznaniu. Okresowy monitoring zachodzących zmian jest podstawą prowadzenia racjonalnej polityki przestrzennej i ma kluczowe znaczenie dla podejmowania decyzji związanych z dalszym rozwojem regionu. Kompleksowa wiedza o stanie zagospodarowania przestrzeni i gospodarce województwa stanowi także podstawę optymalnego zarządzania środkami publicznymi, w tym m.in. funduszami pochodzącymi z budżetu Unii Europejskiej. W Raporcie przedstawiono w sposób syntetyczny najważniejsze elementy składające się na obraz województwa wielkopolskiego uwzględniając zróżnicowanie wewnątrzregionalne oraz oceniając ich atrakcyjność na tle kraju. Obecna edycja obejmuje lata 2013-2017 i wzbogacona została o tematykę związaną z rewitalizacją.

 


Opracowanie do pobrania:

okładka raport 2019

Przewiń do góry