Informacje ogólne.

 1. Administratorem Danych Osobowych (dalej ADO) jest: Wielkopolskie Biuro Planowania Przestrzennego w Poznaniu , 61-725 Poznań, ul. Mielżyńskiego 14A, NIP:7781353552, REGON: 631284747.
 2. Inspektorem Ochrony Danych Osobowych jest: Agnieszka Bartkowiak-Kaczmarek, e‑mail: iod@wbpp.poznan.pl.
 3. Operatorem serwisu www. jest Wielkopolskie Biuro Planowania Przestrzennego w Poznaniu, 61-725 Poznań, ul. Mielżyńskiego 14A, NIP: 7781353552, REGON: 631284747.
 4. Operatorem Systemu SkyCMS.pl zwanym również Procesorem jest: NETKONCEPT Sp. z o.o., 45-801 Opole, Partyzancka 5a, NIP: 7543072668, REGON: 161531534 lub w dalszej części netkoncept.com.
 5. Serwis realizuje funkcje pozyskiwania informacji o użytkownikach i ich zachowaniu w następujący sposób:
  1. poprzez dobrowolnie wprowadzone w formularzach informacje,
  2. poprzez zapisywanie w urządzeniach końcowych plików cookies (tzw. "ciasteczek"),
  3. poprzez gromadzenie logów serwera www przez operatora hostingowego NETKONCEPT Sp. z o.o., 45-801 Opole, Partyzancka 5a, NIP: 7543072668, REGON: 161531534, KRS: 0000461385.

2. Cel i zakres zbierania danych.

 1. Podstawą zbierania Twoich danych osobowych, w postaci imienia, nazwiska oraz adresu e‑mail,  jest art. 6 ust. 1 lit . b) RODO, w związku z  zapytaniem, informacją lub zgłoszeniem, przesłanymi do ADO za pomocą formularza kontaktowego,  umieszczonego na stronie www.wbpp.poznan.pl.
 2. Serwis może zapisać ponadto informacje o parametrach połączenia (oznaczenie czasu, adres IP).
 3. Celem przetwarzania Twoich danych osobowych jest obsługa przesłanego zapytania, informacji lub zgłoszenia, które kierujesz do ADO.
 4. Odbiorcami Twoich danych osobowych mogą być organy i podmioty upoważnione z mocy prawa oraz podmioty, którym ADO powierzył przetwarzanie Twoich danych na podstawie odrębnych umów powierzenia.
 5. Twoje dane osobowe będą przetwarzane do końca roku kalendarzowego w którym nastąpiło zakończenie obsługi Twojego zapytania, przesłanej informacji lub wniosku.
 6. ADO nie będzie profilowała Twoich danych osobowych oraz poddawał ich zautomatyzowanym procesom decyzyjnym.
 7. ADO nie będzie przekazywał Twoich danych osobowych do krajów trzecich oraz organizacji międzynarodowych i nie będzie ich poddawał transgranicznemu przetwarzaniu.
 8. ADO gwarantuje Ci spełnienie wszystkich Twoich praw, wynikających z ogólnego Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/W, dlatego w związku z przetwarzaniem Twoich danych w formularzu kontaktowym  masz prawo do:
  1. dostępu do Twoich danych osobowych,
  2. sprostowania (poprawienia) Twoich danych osobowych,
  3. usunięcia Twoich danych osobowych w zakresie wynikającym z przepisów prawa,
  4. ograniczenia przetwarzania Twoich danych osobowych,
  5. wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych z siedzibą w Warszawie, przy ul. Stawki 2.
 9. Z uprawnień tych możesz skorzystać gdy:
  1. w odniesieniu do żądania dostępu: będziesz chciał powziąć informację o celu i zakresie przetwarzania Twoich danych osobowych,
  2. w odniesieniu do żądania sprostowania danych: zauważysz, że Twoje dane są nieprawidłowe lub niekompletne,
  3. w odniesieniu do żądania usunięcia danych: Twoje dane nie będą już niezbędne do celów, dla których zostały zebrane przez ADO Twoje lub będą przetwarzane niezgodnie z prawem,
  4. w odniesieniu do żądania ograniczenia przetwarzania danych: zauważysz, że Twoje dane są nieprawidłowe – możesz żądać ograniczenia przetwarzania Twoich danych na okres, pozwalający nam sprawdzić prawidłowość tych danych, Twoje dane będą przetwarzane niezgodnie z prawem, ale nie będziesz chciał/a, aby zostały usunięte, Twoje dane nie będą nam już potrzebne, ale mogą być potrzebne Tobie do obrony lub dochodzenia roszczeń,
  5. w odniesieniu do żądania przeniesienia danych: przetwarzanie Twoich danych odbywa się w sposób zautomatyzowany,
  6. w odniesieniu do  prawa wniesienia skargi –  Twoje żądanie nie zostało uwzględnione i uważasz, że dalsze przetwarzanie Twoich danych osobowych jest niezgodne z prawem lub narusza Twoje dobra osobiste. 

Informacja o plikach cookies.

 1. Serwis korzysta z plików cookies.
 2. Pliki cookies (tzw. „ciasteczka”) stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu i przeznaczone są do korzystania ze stron internetowych Serwisu. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.
 3. Podmiotem zamieszczającym na urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu pliki cookies oraz uzyskującym do nich dostęp jest Operator hostingowy.
 4. Standardowo wykorzystywane są następujące plik (ciasteczka):

 

 

Lp.

Nazwa

Opis

Czas przechowywania

Typ

Pochodzenie

1.

Cms_admin_...

Przechowuje identyfikator sesji

-

Sesyjne

Własne

2.

Cms_public

Przechowuje identyfikator sesji

-

Sesyjne

Własne

3.

Cms_public_...

Przechowuje identyfikator sesji

-

Sesyjne

Własne

4.

Info_page_layer

Przechowuje informację o wyświetlaniu komunikatu specjalnego

1 godzina

Stałe

Własne

5.

Info_page_layer_expiration

Przechowuje informację do kiedy nie wyświetlać ponownie komunikatu specjalnego

1 godzina

Stałe

Własne

6.

PageCounter

Przechowuje informację wykorzystywaną przez licznik odwiedzin strony

24 godziny

Stałe

Własne

7.

PageCounter_expiration

Przechowuję informacje do kiedy nie musi zmieniać licznika odwiedzin dla bieżącej strony

24 godziny

Stałe

Własne

8.

Languageld

Przechowuje ID języka witryny

24 godziny

Stałe

Własne

9.

Languageld_expiration

Przechowuje Informację do kiedy ważny jest wybór języka witryny

24 godziny

Stałe

Własne

10.

Counter

Przechowuje informację wykorzystywaną przez licznik odwiedzin

24 godziny

Stałe

Własne

11.

Counter_expiration

Przechowuje informację do kiedy nie zmieniać licznika odwiedzin

24 godziny

Stałe

Własne

12.

cookie_modal

Przechowuje informację o wyświetleniu komunikatu na stronie zwykłej

9 dni

Stałe

Własne

13.

cookie_modal_expiration

Przechowuje informację do kiedy nie wyświetlać ponownie informacji cookie na stronie zwykłej

9 dni

Stałe

Własne

14.

admin_cookie_modal

Przechowuje informację o wyświetleniu komunikatu w panelu

9 dni

Stałe

Własne

15.

admin_cookie_modal_expiration

Przechowuje informację do kiedy nie wyświetlać ponownie informacji cookie w panelu

9 dni

Stałe

Własne

16.

bip_cookie_modal

Przechowuje informację o wyświetleniu komunikatu w na stronie bip

9 dni

Stałe

Własne

17.

bip_cookie_modal_expiration

Przechowuje informację do kiedy nie wyświetlać ponownie informacji cookie na stronie bip

9 dni

Stałe

Własne

18.

scookie_modal

Przechowuje informację o wyświetlaniu komunikatu na stronie WCAG

-

Sesyjne

Własne

19.

showthumb

Przechowuje informację o wyświetlaniu miniaturki dla plików

-

Sesyjne

Własne

20.

wcag_hide_toolbox

Przechowuje informację o wyświetlaniu bocznego menu

12 dni

Stałe

Własne

21.

wcag_font_size

Przechowuje informację o rozmiarze czcionki

12 dni

Stałe

Własne

22.

wcag_contrast_type

Przechowuje informację o typie kontrastu

12 dni

Stałe

Własne

23.

wcag_letter-spacing

Przechowuje informację o przestrzeni między literami

12 dni

Stałe

Własne

24.

wcag_line-height

Przechowuje informację o wysokości linii

12 dni

Stałe

Własne

25.

przypomnienie

Przechowuje informację o czasie ponownego przypomnienia hasła

15 minut

Sesyjne

Własne

Usługodawca w niniejszej Polityce prywatności zawarł wyłącznie opis własnych plików cookies (własnych tj. dostarczonych przez operatora serwisu). W celu uzyskania opisu obcego pliku cookie (tj. dostarczonego przez zewnętrznego operatora), koniecznym jest zapoznanie się z odpowiednim dokumentem w zakresie ochrony prywatności konkretnego operatora zewnętrznego dostarczającego ten plik cookies.

 1. Pliki cookies wykorzystywane są w następujących celach:
  1. tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Użytkownicy Serwisu korzystają ze stron internetowych, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości,
  2. utrzymanie sesji Użytkownika Serwisu (po zalogowaniu), dzięki której Użytkownik nie musi na każdej podstronie Serwisu ponownie wpisywać loginu i hasła.
 2. W ramach Serwisu stosowane są dwa zasadnicze rodzaje plików cookies: „sesyjne” (session cookies) oraz „stałe” (persistent cookies). Cookies „sesyjne” są plikami tymczasowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika do czasu wylogowania, opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej). „Stałe” pliki cookies przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez Użytkownika.
 3. Oprogramowanie do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) zazwyczaj domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym Użytkownika. Użytkownicy Serwisu mogą dokonać zmiany ustawień w tym zakresie – dział Ustawienia – sekcja Prywatność. Przeglądarka internetowa umożliwia usunięcie plików cookies. Możliwe jest także automatyczne blokowanie plików cookies. Szczegółowe informacje na ten temat zawiera pomoc lub dokumentacja przeglądarki internetowej.
 4. Ograniczenia stosowania plików cookies mogą wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronach internetowych Serwisu.
 5. Pliki cookies zamieszczane w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu mogą być wykorzystywane również przez współpracujących z Operatorem reklamodawców, partnerów oraz przez zewnętrzne programy instalowane w postaci tzw. wtyczek – np. wtyczki społecznościowe serwisu Facebook.com lub innych. Wyświetlając stronę internetową Serwisu, zawierającą taką wtyczkę, przeglądarka Użytkownika nawiąże bezpośrednie połączenie z serwerami serwisów społecznościowych.
 6. Zawartość wtyczki jest przekazywana przez danego usługodawcę bezpośrednio do przeglądarki Użytkownika i integrowana ze stroną Serwisu. Dzięki tej integracji, usługodawcy otrzymują informację, że przeglądarka Użytkownika wyświetliła stronę Serwisu, nawet jeśli Użytkownik nie posiada profilu u danego usługodawcy mediów społecznościowych, czy nie jest u niego akurat zalogowany. Taka informacja (wraz z adresem IP Użytkownika) jest przesyłana przez przeglądarkę bezpośrednio do serwera danego usługodawcy (niektóre serwery znajdują się w USA) i tam przechowywana.
 7. Cel i zakres gromadzenia danych oraz ich dalszego przetwarzania i wykorzystania przez usługodawców, jak również możliwość kontaktu oraz prawa Użytkownika w tym zakresie i możliwość dokonania ustawień zapewniających ochronę prywatności Użytkownika zostały opisane w polityce prywatności usługodawców:
  1. https://www.facebook.com/policy.php
  2. https://help.instagram.com/519522125107875?helpref=page_content
  3. https://policy.pinterest.com/pl/privacy-policy
  4. https://twitter.com/privacy
  5. https://policies.google.com/privacy?hl=pl&gl=ZZ
  6. https://www.linkedin.com/legal/privacy-policy
  7. https://www.hotjar.com/legal/policies/privacy
  8. https://help.disqus.com/en/articles/1717103-disqus-privacy-policy
  9. https://www.tawk.to/privacy-policy
 8. Zalecamy przeczytanie polityki ochrony prywatności tych firm, aby poznać zasady korzystania z plików cookies wykorzystywane w statystykach: Polityka ochrony prywatności Google Analytics
 9. Zapewniamy możliwość korzystania z funkcji społecznościowych, takich jak udostępnianie treści w serwisach społecznościowych oraz subskrypcja profilu społecznościowego. Korzystanie z tych funkcji wiąże się z wykorzystywaniem plików cookies administratorów serwisów społecznościowych takich jak:
  1. Facebook (Facebook Inc., 1 Hacker Way, Menlo Park, California 94025, USA)
  2. Instagram (Instagram Inc., 1601 Willow Road, Menlo Park, CA 94025, USA)
  3. YouTube (YouTube, LLC, 901 Cherry Ave., San Bruno, CA 94066, USA)
  4. Twitter (Twitter Inc., 1355 Market Street, Suite 900, San Francisco, CA 94103, USA)
  5. Google+ (Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA)
  6. Google Maps (Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA)
  7. LinkedIN (LinkedIn Corporation, 2029 Stierlin Court, Mountain View, CA 94043, USA)
  8. Pinterest (Pinterest Inc., 808 Brannan Street, San Francisco, CA 94103-490, USA)
  9. Tumblr (Tumblr Inc., 35 East 21st St, 10th Floor, New York, NY 10010, USA)
 10. Na stronie Serwisu korzystamy z systemu komentarzy Disqus. Wiąże się to z wykorzystywaniem plików cookies firmy Disqus Inc. (717 Market Street, Suite 700 San Francisco, California 94103 USA).
 11. Korzystamy z narzędzi marketingowych, takich jak Facebook Pixel, by kierować do Ciebie reklamy. Wiążę się to z wykorzystywaniem plików cookies firmy Facebook. W ramach ustawień plików cookies możesz zadecydować, czy wyrażasz zgodę na korzystanie przez nas w Twoim przypadku z Pixela Facebooka, czy nie.
 12. Korzystamy z narzędzi remarketingowych Google AdWords. Wiąże się to z wykorzystywaniem plików cookies firmy Google LLC dotyczących usługi Google AdWords. W ramach mechanizmu do zarządzania ustawieniami plików cookies masz możliwość zadecydowania, czy będziemy mogli w Twoim przypadku korzystać z Google AdWords, czy nie.
 13. Należymy do sieci reklamowej Google AdSense. Wiąże się to z wykorzystywaniem plików cookies firmy Google LLC dotyczących usługi Google AdSense. W ramach mechanizmu do zarządzania ustawieniami plików cookies masz możliwość zadecydowania, czy będziemy mogli w Twoim przypadku korzystać z personalizowanych reklam Google AdSense, czy nie.
 14. Osadzamy na stronie nagrania wideo z serwisu YouTube. Gdy odtwarzasz takie nagrania, wykorzystywane są pliki cookies firmy Google LLC dotyczące usługi YouTube.
 15. Stosujemy mechanizm Google reCAPTCHA do badania, czy zachowania Użytkowników naszego Serwisu nie noszą znamion zachowań robotów. W takiej sytuacji możemy ujawnić Google LLC Twój adres IP.
 16. Serwis korzysta z usługi map Google Maps za pośrednictwem interfejsu API. Aby korzystać z funkcji Google Maps, konieczne jest zapisanie Twojego adresu IP. Informacje te są zazwyczaj przekazywane na serwer Google w Stanach Zjednoczonych i tam zapisywane. Usługodawca tego Serwisu nie ma wpływu na ten transfer danych. Korzystanie z Google Maps leży w interesie atrakcyjnej prezentacji naszych ofert online i łatwego wyszukiwania miejsc, które wskazaliśmy na stronie internetowej. Stanowi to uzasadniony interes w rozumieniu art. 6 ust. 1 lit. f RODO.

4. Logi serwera.

 1. Informacje o niektórych zachowaniach użytkowników podlegają logowaniu w warstwie serwerowej. Dane te są wykorzystywane w celu administrowania serwisem oraz w celu zapewnienia jak najbardziej sprawnej obsługi świadczonych usług hostingowych.
 2. Przeglądane zasoby identyfikowane są poprzez adresy URL. Ponadto zapisowi mogą podlegać:
  1. czas nadejścia zapytania,
  2. czas wysłania odpowiedzi,
  3. nazwa stacji klienta – identyfikacja realizowana przez protokół HTTP,
  4. informacje o błędach jakie nastąpiły przy realizacji transakcji HTTP,
  5. adres URL strony poprzednio odwiedzanej przez użytkownika (referer link) – w przypadku, gdy przejście do Serwisu nastąpiło przez odnośnik,
  6. informacje o przeglądarce użytkownika,
  7. Informacje o adresie IP.
 3. Dane powyższe nie są kojarzone z konkretnymi osobami przeglądającymi strony.
 4. Dane powyższe są wykorzystywane jedynie dla celów administrowania serwerem.
 5. Zebrane logi są przechowywane przez czas określony – 3 miesiące i służą jako materiał pomocniczy wykorzystywany do administrowania serwisem. Informacje w nich zawarte nie są ujawniane nikomu poza osobami upoważnionymi do Administrowania serwerem.

5. Zarządzanie plikami cookies – jak w praktyce wyrażać i cofać zgodę?

 1. Jeśli użytkownik nie chce otrzymywać plików cookies, może zmienić ustawienia przeglądarki. Zastrzegamy, że wyłączenie obsługi plików cookies niezbędnych dla procesów uwierzytelniania, bezpieczeństwa, utrzymania preferencji użytkownika może utrudnić, a w skrajnych przypadkach może uniemożliwić korzystanie ze stron www
 2. W celu zarządzania ustawieniami cookies wybierz z listy najpopularniejszych przeglądarek internetowych / systemów tę, której używasz i postępuj zgodnie z instrukcjami:
  1. Internet Explorer
  2. Edge
  3. Chrome
  4. Safari
  5. Firefox
  6. Opera
  7. Android
  8. Safari (iOS)
Przewiń do góry