Woda, substancja niezbędna do życia jest naszym wspólnym, dziedziczonym dobrem. Jej ograniczone zasoby należy chronić i wykorzystywać w sposób zrównoważony, zarówno pod względem jakości, jak i ilości. Wielkopolska, jako region Polski dotknięty jednym z największych deficytów wody w kraju, boryka się od lat z problemem wysychających rzek, cieków, jezior i innych ekosystemów zależnych od wód, zmaga się ze zjawiskiem suszy. Samorząd województwa wraz z ekspertami, przedstawicielami samorządów lokalnych, reprezentantami wielu instytucji i środowisk ekologicznych podejmuje liczne działania na rzecz ochrony zasobów wodnych w województwie.

Najbardziej narażonymi na występowanie negatywnych konsekwencji suszy obszarami są obecnie Pojezierze Wielkopolskie, w tym przede wszystkim Pojezierze Gnieźnieńskie. Działalność człowieka powoduje na tych terenach zdecydowanie bardziej odczuwalne skutki w porównaniu z innymi rejonami naszego województwa, gdzie problem deficytu wód jest mniejszy.

Samorząd województwa, odpowiedzialny za ochronę i kształtowanie przestrzeni regionu, będąc jednocześnie kreatorem rozwoju województwa, czynnie włączył się w działania na rzecz ochrony zasobów wodnych Pojezierza Gnieźnieńskiego. Podjęto starania, których celem było sporządzenie dokumentu wskazującego, jakie są realne możliwości rato wania jezior w Powidzkim Parku Krajobrazowym.

Z uznaniem przyjęto powstanie Parlamentarnego Zespołu ds. Ochrony Pojezierzy Wielkopolskich, który z początkiem 2020 r. odbył pierwsze posiedzenie, podczas którego została przedstawiona wstępna koncepcja rato- wania i ochrony jezior zlokalizowanych w Powidzkim Parku Krajobrazowym na Pojezierzu Gnieźnieńskim, w sąsiedztwie odkrywek węgla brunatnego Kopalni Węgla Brunatnego Konin. Ustalono, że w świetle postępującej zagłady ekosystemów wodnych tego terenu należy podjąć pilne działania zmierzające do zasilania jezior oraz poddanych rekultywacji wodnej wyrobisk po węglu brunatnym.

Rezultatem działań samorządu, we współpracy z kierownictwem Parlamentarnego Zespołu ds. Ochrony Pojezierzy Wielkopolskich oraz przedstawicielami poznańskiego ośrodka naukowego jest „Ekspertyza”, przygotowana przez znamienitych specjalistów, którą z satysfakcją oddaję w Państwa ręce. W trosce o to, co ważne dla nas i dla przyszłych pokoleń, wyrażam nadzieję, że dokument ten stanie się inspiracją dla dalszych przedsięwzięć planistyczno-projektowych i pozwoli w niedalekiej przyszłości wdrożyć skuteczne działania niezbędne dla ratowania zasobów wodnych Pojezierza Gnieźnieńskiego.

 

Baner

 


Opracowanie do pobrania:

Analiza możliwości zasilania jezior Powidzkiego Parku Krajobrazowego zasobami wodnymi rzeki Warty oraz szczytowego stanowiska Kanału Ślesińskiego

Przewiń do góry